Mobilmenu
Hem
Aktuellt
Julgranar
Om gården
Potatis
Butiken på landet
Kontakta oss
Mobilmenu

Stensjö Gård 

På Sotenäset, vid Åbyfjorden, ligger gården Stensjö. Här har generationer sedan 1700-talet levt och verkat med förvaltandet av jorden som ledstjärna. Anpassning till tidens förutsättningar har hela tiden skett, vilket har varit en förutsättning för att Bonden och hans gärning har kunnat fortleva. Gårdens ägor är idag präglade av detta.

Här blandas öppna åkrar, lövskogsbeväxta betesmarker och rena skogsmarker. Betesdjuren har varit, och är även så idag en viktig del i skapandet av detta kulturlandskap. Ett landskap som inbjuder till rekreation, motion, vila och andra utomhusaktiviteter.

Stensjö Gård drivs idag som ett "nischat" lantbruksföretag.  Det vill säga vi försöker utifrån gårdens förutsättningar i det Bohuslänska landskapet, skapa produkter och upplevelser som är unika. Företaget består idag av fastigheterna Stensjö, Överby, Häller och Bjällane. Till dessa kommer ett antal sidoarrende. Vi odlar förutom Stensjö Potatis även foder i form av gräs till gårdens djur.

Skogsbruk bedrivs på 90 hektar produktiv skogsmark varav en liten del producerar egna julgranar. Ca. 25 tackor med lamm och 2 hästar är de djur som idag finns på gården och som ser till att det öppna landskapet runt gården vårdas..

2006 öppnade vi klädbutiken, Butiken på Landet. Vår målsättning är att erbjuda produkter av hög kvalitet, för sinnena smak, lukt, känsel och syn. Detta kopplat till vår närhet och höga personliga service.

Alltså ett bohuslänskt lantbruk, nära dig.

Här är du alltid välkommen!

Måns och Agneta